The Tall Ships Races – Den flotteste seilregattaen i verden!

Vi har allerede på forsiden forklart litt om historikken bak Tall Ships Races, men i denne artikkelen skal vi virkelig gå i dybden på denne fantastiske regattaen.

Historien bak The Tall Ships Races

The Tall Ships Races er en regatta som har svært lange tradisjoner, og som vi har nevnt ble den arrangert for første gang i 1956. Den gangen gikk regattaen fra Torbay i England og nådde endetasjonen i Lisboa i Portugal.

Det var altså advokaten Bernhard Morgan som kom på ideen til denne regattaen og denne karen holdt til i London. Med drahjelp fra flere andre velbeslåtte engelskmenn kom de opp med en plan som skulle markere slutten på tiden med seilskuter. Hva var vel da bedre enn å arrangere en skikkelig regatta! I samme slengen ønsket man også at regattaene skulle skape et godt vennskap og gjensidig forståelse mellom unge mennesker i forskjellige land.

Sail Training International
Det er non-profit-organisasjonen Sail Training International som står bak The Tall Ships Race!

De driftige og høytstående mennene opprettet derfor en komite som de gav navnet Sail Training Association (STA), og det var denne gjengen som hadde ansvaret for regattaen. Det var 20 seilskuter som tok del i den aller første regattaen og det var to forskjellige klasser som fikk stille. Skip som var over 100 tonn og skip som var under 100 tonn. Det norske skipet SS Christian Radic var faktisk også med i regattaen og kom på en fin-fin 2. plass.

Som vi sa på forsiden så var intensjonen at man kun skulle ha denne ene regattaen, men den har på grunn av populariteten først blitt arrangert annet hvert år – og nå hvert eneste år!

Arrangørene har opp gjennom årene operert under forskjellige navn, og da STA (Sail Training Association) og ISTA (International Sail Training Association). I dag heter organisasjonen Sail Training International (STI). På forsiden fortalte vi at regattaen fra 1972 het Cutty Sark Tall Ships’ Races, og da fordi løpet var sponset av whiskyprodusenten med samme navn.

I dag går regattaen som kjent under navnet Sail Training International (STI).

Ting har altså virkelig skjedd i løpet årenes gang, og mens det var 20 skip som deltok i 1956, er det nå alt fra 70-100 deltakende skip hvert eneste år. Skipene fordeles i fire forskjellige klasser, og disse kan du lese om her. Husk også på at det er 3-4.000 ungdommer fra rundt 30 forskjellige land som deltar i denne regattaen hvert eneste år!

Visjonen med The Tall Ships Races

Det er altså Sail Training International som står bak den årlige seilasen The Tall Ships Races, og dette er en årlig internasjonal seilas med ungdom og for ungdom. Visjonen med denne regattaen er å gi unge mennesker av alle nasjonaliteter en mulighet til å konkurrere sammen på havet gjennom seiling. I tillegg vektlegges det at de skal oppleve og dyrke vennskap og takle utfordringer sammen både i konkurransen og i arrangementene som foregår rundt.

Vanligvis er det rundt 20-30 land som er representert hvert år, og da med alt fra 70-100 skuter. Det er stor variasjon i hvilke skuter som deltar, og det er seilbåter helt ned til 30 fot og opp til de fantastiske fullriggerne på over 300 fot (over 100 meter!).

Erfaring og utvikling tall ship
Tusenvis av ungdommer fra hele verden får unike erfaringer, og knytter vennskap og lærer samarbeid!

Som vi nevnte tidligere er deltakerantallet på omtrent 4.000 ungdommer, og det er både jenter og gutter smo deltar. De må være i aldersgruppen 15-25 år for å kunne delta i seilasen. Vanligvis består The Tall Ships Race av to regattaer (konkurranser) og en distanse som heter ‘Cruise in Company’. Regattaen benytter seg som regel av 4 forskjellige vertshavner hvert år og hovedtyngden av arrangementet foregår i juli.

Sail Training International og den enkelte vertsby / havn deler på organiseringen der hvor The Tall Ships Races-flåten møtes. Det er vanlig at vertshavnen har en egen organisasjon som tar seg av dette arrangementet på en så god måte som mulig. Vertshavnene står i brasjen for alle deltakerne i regattaen skal få oppleve både underholdning og spennende aktivitetstilbud.

Litt grunnleggende om Sail Training International

Sail Training International adminsitrerer The Tall Ships Races, men også flere andre mindre seilaser for store seilskuter. Organisasjonen er non-profit og er derfor registrert som en stiftelse. Stiftelsen har medlemmer og aktiviteter verden over.

Målet med stiftelsen og dens aktiviteter er å utvikle og utdanne unge mennesker fra alle nasjoner, kulturer, religioner og sosial bakgrunn gjennom opplæring og erfaring i seiling. STI er registrert i England, med interesser over hele verden. Medlemmer er de nasjonale seileropplæringsorganisasjonene i Australia, Belgia, Bermuda, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Latvia, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Spania, Sverige, Storbritannia og USA.

The Tall Ships Races mål er å skape engasjement gjennom aktiv deltagelse i seiling. Organisasjonen oppnår dette ved å tilby en rekke aktviteter og tilbud, konferanser og seminar, konkurranser og events. Organisasjonen publiserer også informasjon via DVD og ulike tidsskrift.

For mer informasjon: www.sailtraininginternational.org

NSTA er den norske avdelingen til STI. Norsk Seiltreningsallianse drives etter samme retningslinjer som STI, har eget styre og har representant i STI internasjonale organ.