Seilskutene

På forsiden nevnte vi litt om hvilke skuter som har muligheten til å delta i Tall Ships Race, samt mannskapsreglene. På denne siden skal du få vite litt mer om dette samt de forskjellige seilskuteklassene som var representert i regattaen i 2015 samt hvilke skuter publikum fikk glede seg over å se!

Hvem er det som kan delta i regattaen?

Det er helt klare og tydelige regler med tanke på hvilke personer og hvilke fartøyer som kan delta i Tall Ships’ Race.

Det betyr kort og godt at følgende regler gjelder:
* Fartøyet må ha en vannlinje på mer enn 9,14 meter
* Minst 50% av mannskapet må være mellom 15 og 25 år
* Fartøyet må tilfredsstille Sail Training International’s krav til sikkerhet
* Det er tillat med personer som er under 15 år når skuten seiler.
* Ingen krav om erfaring eller kunnskap. Fysisk og psykisk funksjonshemming er ingen begrensning
* Skal en skute delta i Cruise In Company-etappen må den også delta i en konkurranseetappe
* Traineer, også kalt medseiler, kan delta i flere etapper.

De forskjellige skuteklassene

Skutene som deltar i Tall Ships Race deles inn i fire forskjellige klasser.

Man har Klasse A, Klasse B, Klasse C og Klasse D.

Klasse A
* Skværriggede skip (fullrigger, bark, barkentine, brigg og brigantine)
* Også alle andre skuter som er lengre enn 40 meter – hvilken rigg spiller ingen rolle.
* Lengden regnes fra forreste ende på baugen til det bakerste punktet på akterstevn. Baugspyd og andre forlengelser teller ikke med.

Klasse B
* Tradisjonelt riggede skip med en LOA på mindre enn 40 meter og med lengde i vannlinjen (LWL) på minst 9,14 meter.
* Ikke skværriggere

Klasse C
* Moderne riggede seilfartøyer/seilbåter kortere enn 40 meter og med lengde i vannlinjen (LWL) på minst 9,14 meter.
* Kan ikke føre spinnaker-seil.

Klasse D
* Moderne riggede seilfartøyer/seilbåter kortere enn mindre enn 40 meter og med lengde i vannlinjen på minst 9,14 meter.
* Fører spinnaker seil.