Frivillige

Et arrangement av denne størrelsen kan ikke gjennomføres uten innsats fra mange frivillige.  Under selve avviklingen av arrangementet i 2015 vil behovet for et stort antall frivillige.  Våre frivillige skal betjene mannskap og skuter, publikum og gjester og blir delt i disse gruppene:
Liaison • Crew friend • Service • Volunteer • Hospitality

Liaison er Kristiansands ansikt utad under arrangementet og er førstemann som går om bord etter at fartøyet har fortøyd. De er bindeleddet mellom fartøyet og organisasjonen på land også når det gjelder forsyninger, toll, havn etc. Alle liaisoner må være over 25 år og kunne både snakke og skrive engelsk flytende. Andre språkferdige personer tar vi i mot med glede.

Crew friend skal ta seg av det unge mannskapet om bord, følge dem til sportsarrangementer og delta sammen med dem på Crew Party og Crew Parade. Crew friends skal sørge for at mannskapet får et hyggelig opphold i Kristiansand og får oppleve de beste sidene ved byen vår. Ønsker du å være Crew friend bør du være fylt 18 år og snakke engelsk flytende. Andre språk er også en klar fordel, men ikke nødvendig.

Service skal være bindeledd mellom liaisonene og leverandører av varer og tjenester i byen som drivstoff, proviant, tømming av septiktanker, reparasjon av motorer, elektriske anlegg og seil.

Volunteer har arbeid som blant annet parkeringsvakter, ordensvakter, medhjelper for trafikkreguleringer, rydding og renhold av området, montering og demontering av anlegg for å nevne noe. I tillegg hjelper du til ved skuteankomst og -avgang og kan bli bedt om å hjelpe til ved enkeltarrangementer.

Hospitality bemanner informasjonsstands, resepsjon, pressesenter, crewsenter og service for nasjonale og internasjonale gjester.

Vi kan love deg mange gode opplevelser, både under forberedelsene og særlig under arrangementet.

Påmelding

Navn (Påkrevet)

E-post

Telefon

Behersker følgende språk muntlig

Sertifikater

Alder

Ønsker å arbeide innenfor

Andre beskjeder

Skriv kode:
captcha