westman

 

 

«SAFE OPERATIONS» SIDEN 1895

I 2015 har Wesmans 120 års jubileum!

Wesmans-gruppen er en uavhengig 3. parts leverandør av tjenester til produsenter innen den maritime næringen, offshore- og energisektoren. Vårt fokusområde er offshoremoduler, transportmetoder, dynamisk posisjonering, maritim kvalitetssikring, inspeksjon av skip og risikoanalyser av komponenter som brukes i olje- og gassproduksjon. Wesmans er utnevnt Lloyd’s Agent i Norge og opptrer som MWS (Marine Warranty Surveyor) på vegne av internasjonale forsikringsselskap. Wesmans er involvert i ulike typer marine operasjoner, kurs og opplæring og skadehåndtering. Vår stab består i hovedsak av ingeniører, Master Mariners og advokater.

www.wesmans.com