ivar mjaaland

Ivar Mjåland Eiendom er et Kristiansand basert eiendomselskap. Selskapet driver med utvikling av og investering i næringseiendom.

Selskapets hovedsatsingsområde er Kristiansandsregionen, men har også interesse ellers i Norge.

Selskapet kontrollerer i dag ca. 50.000 m2 utleieareal, og eies 100 % av Ivar Mjåland.  Tore Nielsen er daglig leder.