Morsealfabetet

Morsealfabetet

morse

Signalene kan for eksempel være radiosignaler, lydsignaler, eller lysglimt. Hvert tegn består av en serie med lange eller korte signaler der de lange (strekene) er tre ganger så lange som de korte (punktene). Distansen mellom hvert signal skal ideelt sett være lik et punkt. Avstanden mellom hver karakter er lik tre punkter og avstanden mellom hver ordgruppe er lik sju punkter.

 

A amy *

B bolle *

C cobra *

D dolk *

E eg *

F feire *

G grue *

H hagle *

I ild *

J jesus *

K kran *

L lesbe *

M mus *

N nål –

O obs –

P pizza –

Q quiz –

R ring –

S seil –

T tårn –

U ufin –

V video –

W watt –

X X- nabo –

Y ycom –

Z zoma –

 

Her er en annerledes måte å lære morsealfabetet på.

Her får du huskeord som representerer prikker og streker for morsealfabetets 26 bokstaver. Hvis man har lyst til å prøve å huske regler ved å bruke tankekart, kan dette være en fin måte å lære seg Morsealfabetet på.

Se videoen og prøv selv.

http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/436200

 

Bokstaver mellom A-M = prikk. Bokstaver mellom N- Å = strek

Tiden mellom hvert trykk skal være lik en prikk

En strek varer like lenge som tre prikker

Tiden mellom to bokstaver skal være lik tre prikker (en strek)

Tiden mellom to ord skal være lik seks prikker (to streker) Eks. PIZZAP = pIZZA = *–*P= *–

* Hvis du husker regla, kan du lett finne morsealfabetets koder. Så er det bare å øve på å bruke de etter hverandre.