Maritime ord og uttrykk.

Maritime ord og uttrykk.

Lysbilde09

Visste du det?

”Det går som en rød tråd gjennom …….”

Sier noe om sammenheng og enhetlighet.

Uttrykket stammer fra Royal Navy: Alt tauverk som tilhørte den engelske marinen var (og er fremdeles) produsert med en rød tråd i en av kordelene (taudelene). Dette indikerer at tauet tilhører marinen, og den som har et slikt tau ligger tynt an….

 

”Å ta rev i seilene”

Et uttrykk som brukes når noe må roes ned, behov for en tenkepause

Uttrykke stammer fra seilspråket: Når en tar et rev i et seil, reduserer en seilarealet slik at det blir trygt å seile selv om vinden er sterk. Det er festet ”revelisser” – korte tautamper – i seilet slik at disse kan binde seilet sammen når en skal ”reve”. Det er vanlig å redusere seilarealet når det er varsel om sterk vind, eller når sterk vind kommer overraskende på seileren. Da unngår en at fartøyet legger seg kraftig over og at seilene blir ødelagt.

 

”Å klare brasene”

Et uttrykk som brukes når en mestrer en vanskelig oppgave/utfordring.

Uttrykket stammer fra store seilskip. På en skværrigget båt må en svinge bommene slik at seilene kan justeres når en skifter kurs. Det er en svær jobb å svinge seilene; det må gå raskt, og mannskapet må ofte løpe med brasene og siden sette fast. Det kan lett bli knuter på de lange tauene dersom en ikke planlegger ordentlig.

 

”Det går på stumpene”

Et uttrykk som sier noe om at det er lite igjen, om at det er lite å gå på før det går galt.

Uttrykket stammer fra seilskipene. ”Stompen” er navnet på de små, smale seilene som er nest nederst i riggen på en skværrigger. Dette er disse seilene som blir berget sist i storm, og som gir en viss styrefart uten at skuta krenger for mye.

 

Einar