Fyr

Fyr

fyr

Et fyr er et sjømerke med lys til hjelp for navigering på havet. Fyrene sender ut lys fra et system av lamper og linser, og er en del av et avansert system av sjømerker på kysten. Internasjonale systemer gjør at skipene finner fram, og når de går ut av sektoren fra ett fyr, er de snart inne i en ny sektor.

Les mer her: http://no.wikipedia.org/wiki/Fyr

Langs hele norges – kysten har fyrene hatt en stor betydning for sjøfarende i lang tid. Fyrenes historie skriver seg helt tilbake til 1656 da det første norske fyrlyset ble tent på Lindesnes.

Lindesnes fyr ble tent i 1656. Fyrvokteren var privat og het Povel Hansen. Han fikk det privilegiumet at han kunne kreve en avgift på to shilling fra ”alle skibe, skuter og baater, inden og udenlandske som losser og lader i Bergen og derfra paa alle ladepladser til Baahus”. Lykten skulle brenne hele høst – og vinterhalvåret, men på grunn av klager fra sjøfarende ble fyret lagt ned etter to års drift.

Først etter 67 år ble Lindesnes fyr åpnet igjen. I mellomtiden var det etablert fyrlykter på både Ferder, Kvitsøy og Høyvarde. De tidligste fyrstasjonene var ikke mer enn et bål direkte på fjellet. Med Lindesnes fyr var utviklingen kommet videre. Det var et vippefyr som bestod av ev fyrgryte med kull oppi, montert ytterts på en stang som kunne fires ned når flammene skulle bli tent. Lindesnes fyr var spesielt på flere måter. Det var der den første offentlig ansatte fyrvokteren var og i 1799 ble Norges første fyrtårn reist her. Det var et ni alen høyt tårn bygget av gråstein i kalkbruk med hjørner av en ”sort skotsk sten”.

Fyrbelysningen var ikke alltid den beste. Flammene i fyrgrytene var veldig værutsatt. I 1822 revolusjonerte den franske ingeniøren August Frendsels utviklingen innen fyrbelysning da han oppfant den lysbrytende glasslinsen. Denne ble for første gang tatt i bruk i Norge i 1832 på Oksøy fyr. I 1841 ble fyrvesenet utskilt som et eget direktorat, Fyrdirektoratet. Som en følge av denne utviklingen ble en rekke fyrstasjoner planlagt og fra 1840 – 1880 ble det bygget over 100 fyrstasjoner, noe som mangler sidestykke i norsk historie.