Sparebanken_sor_logo_A_RGB

Sparebanken Sør var også sponsor forrige gang vi arrangerte The Tall Ships Races i Kristiansand. Denne gangen valgte banken å øke deltakelsen og blir nå hovedsponsor for arrangementet i 2015. Stor glede i administrasjon og styret i TSR Kristiansand. For oss er Sparebanken Sør banken for Kristiansand og banken for Sørlandet.

For å bidra til vekst og utvikling i landsdelen gir Sparebanken Sør gir betydelige midler hvert år til allmennyttige formål og fordeler flere millioner kroner årlig til lokale aktiviteter og prosjekter. Vi setter stor pris på at banken har vurdert at The Tall Ships Races i Kristiansand er et tiltak som vil bidra til vekst og utvikling i landsdelen og slik er med på å støtte den folkefesten som vi planlegger i 2015.

www.sor.no